جواب سؤال روزانه تبیان چهار شنبه 30 مرداد ماه

سوال): نام دعای که از امام صادق علیه اسلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام نقل شده است؟


جواب :  گزینه3) دعای عهد


منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=72163&KEYWORD=+%22%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%8a+%d8%b9%d9%87%d8%af%22لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1