جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 7 شهریور ماه

سوال1 :  آیه 32 سوره زخرف بر چه امری تأکید می‌کند؟

جواب :  گزینه 2) تقسیم رزق مردم

سوال 2:   در قرآن، کدام یک از حالات انسان به خداوند نسبت داده شده است؟

جواب :  گزینه3) خنده و گریه

سوال  3:  بر اساس قرآن، ویژگی مبلّغان دینی کدام است؟

جواب : گزینه3) هر دو مورد

سوال4 :  آیه 55 سوره مریم، بر کدام ویژگی پیامبر تأکید می‌کند؟ 

جواب : گزینه 2) ارشاد خانواده

سوال5 : از نظر قرآن، چه کسی مأمور است که بگوید: «ربِّ زدنی علماً»؟

جواب: گزینه1) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله و علیه و آله)

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php