جواب سؤال روزانه تبیان سه شنبه 12 شهریور ماه

سوال): ماده ی مخدر موجود در کدامیک از مسکن های زیر، اخیراً توسط وزارت بهداشت کاهش پیدا کرده است؟

 


جواب :  گزینه2) استامینوفن کدئین


  

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1