جواب سؤال روزانه تبیان چهارشنبه 6 شهریور ماه

سوال): خداوند در آیه 134 سوره آل عمران برای متقین صفاتی را بیان می نماید آن صفات کدامند؟

 

جواب :  گزینه3) کسانی که از خطای مردم می گذرند

 

منبع :

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2007/5/12/41242.html

 

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1