جواب سوالات تفسیر سوره نور درس هایی از قرآن جمعه ۱۵ شهریور

سوالات و جوابها در ادامه مطلب

1 - نام گذارى مجموعه‏اى از آیات قرآن،به نام سوره، توسط چه کسى بوده است؟

خداوند (جواب )

پیامبراکرم‏

امام على

جبرئیل‏2 - حکومت جهانى امام مهدى، مصداق کامل کدام آیه است؟

طه 132

اعراف 128

نور 55 (جواب )

مائده 283 - به راهى که هیچ دشوارى نداشته و پیمودن آن هموار باشد، چه گویند؟

سبیل

طریق‏

صراط (جواب )

فطرت‏4 - کدام آیه بیانگر پاداش کسانى است که با شنیدن صداى اذان تجارت را رها کرده و به سراغ نماز مى‏روند؟

آیه 35

آیه 36

آیه 37

آیه 38 (جواب)5 - در ماجراى افک، چه چیزى مانع نزول عذاب الهى شد؟

فضل و رحمت الهى (جواب )

توبه و پشیمانى مرتکبان‏

اغماض و چشم‏پوشى پیامبر

چشم‏پوشى همسر پیامبر6 - بهترین ارزش براى زن کدام است؟

عفّت و پاکدامنى (جواب )

حجاب و پوشش

بى‏خبرى از فساد و افراد فاسد

خانه‏نشینى و خانه‏دارى‏7 - سرچشمه گناهان چیست؟

دنیا طلبى (جواب )

خودبزرگ بینى

خودفراموشى

جهل و نادانى8 - بر اساس روایات، چه عملى انسان را در سایه عرش الهى جاى مى‏دهد؟

اصلاح ذات البین

واسطه‏گرى در ازدواج‏(جواب )

چشم‏پوشى از حرام

کنترل شهوت‏9 - بهترین عامل بازدارنده از فحشا و منکرات کدام است؟

علم به اینکه خداوند همه چیز را مى‏بیند(جواب )

استعاذه و پناه بردن به خدا

ایمان و تقوا و توکل

توسّل به اولیاى خدا10 دوست داشتن کدام گناه، گناه کبیره است؟

ریختن آبروى مردم(جواب )

غیبت کردن‏

روابط نامشروع

فریب دادن مردم‏11 - گناهانى که باعث بى‏برکتى هر خانه‏اى مى‏شود، کدام است؟

خیانت، دزدى

زنا، شراب خوارى‏

چشم چرانى، پیمان شکنى

پاسخ اول و دوم (جواب )12 - در قرآن، زناکار در ردیف چه کسى مطرح شده است؟

مشرک(جواب )

کافر

منافق

مرتد13 - در قرآن، کارهاى کفار به چه چیزى تشبیه شده است؟

سراب

ظلمات‏

کویر

پاسخ اول و دوم (جواب )14 - کدام گزینه صحیح نیست؟

صَفح: عفوى که ملامت در آن نباشد

ألو: کوتاهى کردن‏

إفک: گرایش از باطل به حق‏ (جواب )

إربة: حاجت و نیاز15 - در قرآن، مال، ذُریّه، فرزند، همسر، رزق و مسکن به چه چیزى توصیف شده‏اند؟

خیر

طیّب‏ (جواب )

جمیل

کثیر16 - در مورد عبارت «یَغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» کدام گزینه صحیح است؟

پاکدامنى و دورى از چشم چرانى وظیفه مردان است‏ (جواب )

چشم چرانى، نشانه ناپاکدامنى است‏

چشم پاکى، وظیفه مردان و پاکدامنى وظیفه زنان است‏

جاذبه‏هاى غریزى باید محبوس شود17 - در اسلام، حق دوست در ردیف چه چیزى آمده است؟

حقّ همسایه

حقّ فامیل‏ (جواب )

حقّ برادر

حقّ والدین‏18 - در مورد حکومت جهانى اسلام، کدام جمله در قرآن 3 بار تکرار شده است؟

لیظهره على الدّین کلّه‏ (جواب )

انّ الارض یرثها عبادى الصّالحون‏

والعاقبة للتّقوى‏

لیمکنّن لهم دینهم الّذى ارتضى‏19 - در لزوم عفّت و پاکدامنى و ترک نگاه حرام، کدام گزینه قرآنى است؟

مردان تقدّم دارند.

بین زن و مرد فرقى نیست. (جواب )

حسّاسیت زنان بیشتر است.

چشم‏پوشى از مردان و پاکدامنى وظیفه زنان است.20 - مردى که به همسرش نسبت زنا دهد، چه وظیفه‏اى دارد؟

آوردن چهار شاهد

خوردن چهار سوگند

نفرین بر خودش اگر دروغگو باشد

پاسخ دوم و سوم (جواب )21 - کدام یک از اعضا بیشتر در معرض گناه است؟

چشم

گوش‏

زبان (جواب )

دست‏22 - در کمک کردن به دیگران، چه کسانى اولویت دارند؟

مستمندان

یتیمان‏

بستگان (جواب )

اسیران‏23 - در قیامت، کدام یک از اعضا، علیه انسان گواهى مى‏دهد؟

زبان

دست و پا

چشم و گوش

همه اعضا (جواب )24 - قرآن، ادب ورود به خانه دیگران را چه مى‏داند؟

اجازه گرفتن

هدیه بردن

سلام کردن

پاسخ اول و سوم (جواب )25 - قرآن، کدام یک از آثار و فوائد ازدواج را بیان کرده است؟

مصونیت از گناه

بقاى نسل‏

انس و آرامش (جواب )

امنیت جامعه‏26 - بر اساس روایات، کدام دسته از زنان، مورد لعن الهى قرار مى‏گیرند؟

زنانى که صورت و دست‏هاى خود را نمى‏پوشانند.

زنانى که زینت‏هاى خود را آشکار مى‏سازند.

زنانى که خود را براى همسرانشان آرایش نمى‏کنند. (جواب )

زنانى که زینت خود را از همسرانشان مى‏پوشانند.27 - در مورد مهریه، کدام یک از گزاره‏هاى زیر صحیح نیست؟

مهریه زیاد، مایه کینه و عداوت است.

مرد باید در اولین فرصت، مهریه را بپردازد.

مقدار مهریه در اسلام تعیین شده است(جواب )

زن مالک کامل مهریه است.28 - قرآن، خداوند را به چه امرى تشبیه نموده است؟

روح همه هستى

نور آسمان‏ها و زمین‏ (جواب )

آب حیات موجودات

همه موارد29 - در قرآن، کدام یک از موارد زیر مقدم شده است؟

سفارش والدین به ازدواج جوانان‏ (جواب )

سفارش جوانان به عفت و پاکدامنى‏

سفارش والدین به پاکدامنى جوانان‏

سفارش جوانان به ازدواج کردن‏30 - قرآن، چه چیز را در کنار نماز قرار داده است؟

حج

زکات‏ (جواب )

روزه

دعالینک مسابقه : http://www.gharaati.ir/quiz/index.php