جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 11 شهریور ماه

سوال): در چه مدت زمانی کتاب جواهرالکلام نوشته شد؟


جواب : گزینه3) 32 ساللینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1