جواب سؤال روزانه تبیان چهارشنبه 13 شهریور ماه

سوال): کلمات "وب" و "اینترنت" از لحاظ مفهومی چه تفاوتی دارند؟


 

جواب :  گزینه2) وب زیر مجموعه اینترنت است


 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=9840&KEYWORD=+%22%d9%88%d8%a8%22

 

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1