جواب سؤال آدینه تبیان پنجشنبه 7 شهریور ماه

سؤال: واقفیه چه گروهی هستند؟

جواب:

فرقه واقفیه قائل به مهدویت امام موسی کاظم(علیه‌السلام) (شهادت 183هـ.) هستند وبر آن حضرت متوقف شدند و در انتظار او نشستند. البته مقصود آنان از مهدی، مفهوم نجات‏بخش آن بود؛ که وانمود کردند او نمرده و ظهور خواهد کرد.

این گروه از واقفیه را «ممطوریه» و «موسویه» هم گفته‏اند. اینان امام هشتم(علیه‌السلام) را وکیل پدر می‏دانستند، نه جانشین او. ممطوره لقبی است منفی و زشت؛ که پیروان امام هشتم(علیه‌السلام) به این گروه دادند. «ما انتم اِلاّ کِلابٌ ممطورَةُ. شما چیزی جز سگ‏های باران خورده نیستید.».

همچنین فرقه بشیریّه، که منسوب به محمدبن بشیر از موالی بنی اسد و از اصحاب امام موسی کاظم(علیه‌السلام) بود و در زمان امام بر آن حضرت دروغ‏های فراوانی می‏بست، پس از شهادت امام موسی کاظم(علیه‌السلام) قائل به توقف شدند؛ که امام وفات نیافته و تا چندی در بین مردم زندگی می‏کرده و برای اهل نور به صورت نور و برای اهل ظلمت به صورت ظلمت خود را نشان می‏داده است. یاران شبیر معتقد بودند که امام موسی کاظم(علیه‌السلام) همان مهدی قائم است و نمرده و فقط غایب شده است

در مجموع عقیده واقفیه و بشیریه درست نیست؛ چون مسلّم است که حضرت هم مانند اجداد خود از دنیا رفته‏اند. شهادت امام کاظم(علیه‌السلام) به قدری مشهور است، که مرگ هیچ یک از پدران عالی‏قدرش بدان شهرت نرسیده؛ چون به امر هارون الرشید جنازه مبارکش را به قضات و شهود نشان دادند؛ تا گواهی دهند که حضرت به مرگ طبیعی مرده است. سپس جنازه را بر سر جسر (پل) بغداد نهادند؛ تا همگان ببینند.

منبع : http://www.tebyan.com/index.aspx?pid=68179&KEYWORD=+%22%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%81%db%8c%d9%87%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=7