جواب سؤال روزانه تبیان دو شنبه 18 شهریور ماه

سوال): کارگردان فیلم سینمایی «دو چشم بی سو» کدامیک از گزینه ها است؟جواب :  گزینه1) محسن مخملبافلینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1