جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 16 شهریور ماه

سوال): در میان فرماندهان شهید، کدام فرمانده لقب "سردار خیبر" را گرفته است؟


 
جواب :  گزینه4) شهید محمد ابراهیم همت


  
لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1