جواب سوال سینما گلخانه پنجشنبه 7 شهر یور ماه

سوال): این بیت شعر سعدی  به کدام آیه اشاره دارد ؟

 

عالم آنکس بود که بد نکند

نه بگوید به خلق و خود نکند

 

جواب :  گزینه3): سوره بقره آیه 44

 

 

1-      سوره بقره آیه 25

2-      سوره بقره آیه 34

3-      سوره بقره آیه 44

4-      سوره بقره آیه 74

پاسخ  صحیح سوال را به صورت پیامک به شماره 20000331 و یا به تلفن ثابت 02177773320 ارسال فرمائید