جواب سوال سینما گلخانه جمعه 18 مرداد ماه 87

سوال): این بیت شعر قاآنی  به کدام آیه اشاره دارد ؟

مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن

که گرگ می نبرد گله را به مهمانی

جواب :  گزینه۲): سوره یوسف آیه 53

1-      سوره یوسف آیه 2

2-      سوره یوسف آیه 53

3-      سوره یوسف آیه 106

4-      سوره یوسف آیه 108

پاسخ صحیح سوال را به صورت پیامک به شماره 20000331 و یا به تلفن ثابت 02177773320 ارسال فرمائید.