جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 17مرداد ماه

سوال1 :  پیامبر گرامی اسلام، اصلاح میان مردم را برتر از چه عبادتی برشمرد؟

جواب :  گزینه 3) برتر از یک سال نماز و روزه مستحبی

سوال 2:   بر اساس آیه 35 سوره انبیاء، منشأ برخی از سختی‌ها و مشکلات چیست؟

جواب :  گزینه2) آزمایش الهی

سوال  3:  آیه 24 سوره انفال درباره چه امری است؟

جواب : گزینه 2) اجابت دعوت پیامبران

سوال4 : قرآن کریم، ایجاد محبت میان انسان‌ها را به چه کسی نسبت داده است؟

جواب : گزینه 1) خداوند متعال

سوال5 : در اصلاح میان مردم، رعایت چه امری لازم است؟

جواب: گزینه3) حلال و حرام الهی

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php