جواب سوالات مسابقه شماره 55 نسیم رضوان شنبه 12مرداد ماه 87

سوال1 : حضرت علی(ع) کدام مورد را از حقوق الهی بر بندگان می دانند؟

جواب :  گزینه1) استفاده نکردن از نعمت های الهی هنگام انجام گناه

سوال 2:   گاهى به آب موادى اضافه مى‏کنند که آن را به رنگ شیر در مى‏آورد، آیا این آب مضاف است؟ و آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روى زمینى که آسفالت شده، پاک مى‏شود؟

جواب :  گزینه1) آن آب حکم آب مضاف را ندارد/ زمینهاى آسفالت و یا آغشته به قیر، پاک کننده کف پا یا ته کفش نیستند.

سوال  3:  این کلام شریف از کدام بزرگوار است: " کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد."


جواب : گزینه3) امام حسین(ع)

سوال4 : کدام گزینه صحیح است؟


جواب : گزینه3) : نمازهای واجب عبارتند از 1 - نماز یومیّه (شبانه روز) و آنچه ملحق به آن است مانند نماز جمعه ، نماز احتیاط، نماز قضا و نمازى که نماز گزار دوباره آن را اعاده مى کند.2 - نماز آیات که به سبب آمدن حوادثى چون : زلزله ، خسوف ، کسوف و مانند اینها واجب مى شود.3 - نماز میّت.4 - نماز طواف واجب خانه کعبه.5 - نماز قضاى والدین بر پسر بزرگ .6 - نمازى که به سبب اجیر شدن و نذر و قسم و عهد واجب مى شود.

سوال5 : این کلام شریف از کدام بزرگوار می باشد: " ما همانگونه که فرزندان خود را به نماز وا می داریم به تسبیح فاطمه (س) وادار می سازیم پس به آن پایبند باش
که هر کس به آن پایبند شود بدبخت نخواهد شد ".

جواب: گزینه 2) حضرت امام صادق (ع)

لینک مسابقه : http://www.nasimerezvan.com