جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 10 مرداد ماه 87

سوال) : امام خمینی در یکی از سخنرانی هایشان از کدام فیلم سینمایی نام می برند و برای آن نقد فیلم می نویسند؟ نام کارگردان فیلم چیست؟

جواب :  گزینه3) گاو - مهرجویی

منبع : http://www.cinemaema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-22-pid-91.html

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1