جواب مسابقه شماره 108 سایت نیازمندیها ( مشاغل ایران ) سه شنبه 1

سؤال1: سوره ای که به عروس قرآن معروف است چه نام دارد؟

جواب: گزینه1) سوره الرحمن

 

سؤال2: حد اقل موجودی حساب G Bank برای انتقال به حساب بانکی چقد است؟

جواب: گزینه2) 10000 تومان

 

سؤال3: اگر یک کاربر نقره ای در مسابقه برنده شود مجموعا چقدر جایزه دریافت می کند؟

جواب: گزینه 2) 6000 تومان

 

سؤال4: نخستین عضو یک سیستم ارتباطی چیست ؟

جواب: گزینه 1) فرستنده

 

لینک مسابقه :http://www.mi118.com/match.aspx