جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 31 تیر ماه 87

سوال) : اولین فرقه ای که در اسلام قائل به غیبت علی (علیه السلام) و بازگشت او شدند و ادعا کردند که او نمرده است چه نام داشت؟

 

 

جواب :  گزینه4) ب و ج

 

 

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54052&KEYWORD=+%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1