جواب سوالات تفسیر سوره نور درس هایی از قرآن جمعه ۱۵ شهریور

سوالات و جوابها در ادامه مطلب

ادامه ...
جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه14 شهریور ماه

سوال1 :  قرآن در آیه 12 سوره احقاف، چه کتابی را به عنوان امام معرفی می‌کند؟


جواب :  گزینه 1) تورات


سوال 2:   آیه 25 سوره حدید، هدف از نزول قرآن را چه امری می‌داند؟


جواب :  گزینه2) قسط و عدالت


سوال  3:  از نظر قرآن، راه رسیدن به آرامش چیست؟


جواب : گزینه2) نماز و نیایش و یاد خدا


سوال4 : از نظر قرآن، چه زمانی باید کار را تعطیل کرد؟


جواب : گزینه 3) هنگام نماز جمعه


سوال5 : در قرآن، چه امری نسبت به احکام دین، ‌نفی شده است؟


جواب: گزینه1) عسر و حرجلینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 7 شهریور ماه

سوال1 :  آیه 32 سوره زخرف بر چه امری تأکید می‌کند؟

جواب :  گزینه 2) تقسیم رزق مردم

سوال 2:   در قرآن، کدام یک از حالات انسان به خداوند نسبت داده شده است؟

جواب :  گزینه3) خنده و گریه

سوال  3:  بر اساس قرآن، ویژگی مبلّغان دینی کدام است؟

جواب : گزینه3) هر دو مورد

سوال4 :  آیه 55 سوره مریم، بر کدام ویژگی پیامبر تأکید می‌کند؟ 

جواب : گزینه 2) ارشاد خانواده

سوال5 : از نظر قرآن، چه کسی مأمور است که بگوید: «ربِّ زدنی علماً»؟

جواب: گزینه1) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله و علیه و آله)

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 31 مرداد ماه

سوال1 :  یادگار پیامبر اسلام در میان امت اسلامی چیست؟

جواب :  گزینه 3) هر دو مورد

سوال 2:   مخاطب قرآن کریم، چه کسانی هستند؟

جواب :  گزینه3) همه مردم

سوال  3:  چه امری در مورد قرآن کریم، نهی شده است؟

جواب : گزینه1) تفسیر آیات به رأی خود

سوال4 : آیه 43 سوره نساء بر چه امری تأکید می‌کند؟

جواب : گزینه 2) فهم قرآن

سوال5 : چه کسی در کودکی با سؤالات خود، مأمون را متعجب نمود؟

جواب: گزینه2) امام جواد(علیه‌السلام)

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 31 مرداد ماه

سوال1 :  یادگار پیامبر اسلام در میان امت اسلامی چیست؟

جواب :  گزینه 3) هر دو مورد

سوال 2:   مخاطب قرآن کریم، چه کسانی هستند؟

جواب :  گزینه3) همه مردم

سوال  3:  چه امری در مورد قرآن کریم، نهی شده است؟

جواب : گزینه1) تفسیر آیات به رأی خود

سوال4 : آیه 43 سوره نساء بر چه امری تأکید می‌کند؟

جواب : گزینه 2) فهم قرآن

سوال5 : چه کسی در کودکی با سؤالات خود، مأمون را متعجب نمود؟

جواب: گزینه2) امام جواد(علیه‌السلام)

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 24مرداد ماه

سوال1 :  بر اساس روایات، پاداش اصلاح ذات البین چیست؟

جواب :  گزینه 3) ثواب شب قدر

سوال 2:   در فرهنگ اسلامی، برای اصلاح میان مردم، چه امری مجاز است؟

جواب :  گزینه3) هر دو مورد

سوال  3:  قرآن در آیه 108 سوره‌ انعام، از ناسزا گفتن به چه کسانی نهی کرده است؟

جواب : گزینه 2) بت‌پرستان

سوال4 : وظیفه مؤمنان به هنگام جنگ میان دو گروه مسلمان چیست؟

جواب : گزینه 3) مبارزه با گروه متجاوز

سوال5 : ارزش و جایگاه ماه رمضان به چیست؟

جواب: گزینه1) نزول قرآن در شب قدر

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 17مرداد ماه

سوال1 :  پیامبر گرامی اسلام، اصلاح میان مردم را برتر از چه عبادتی برشمرد؟

جواب :  گزینه 3) برتر از یک سال نماز و روزه مستحبی

سوال 2:   بر اساس آیه 35 سوره انبیاء، منشأ برخی از سختی‌ها و مشکلات چیست؟

جواب :  گزینه2) آزمایش الهی

سوال  3:  آیه 24 سوره انفال درباره چه امری است؟

جواب : گزینه 2) اجابت دعوت پیامبران

سوال4 : قرآن کریم، ایجاد محبت میان انسان‌ها را به چه کسی نسبت داده است؟

جواب : گزینه 1) خداوند متعال

سوال5 : در اصلاح میان مردم، رعایت چه امری لازم است؟

جواب: گزینه3) حلال و حرام الهی

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه

سوال1 :  قرآن در آیه 22 سوره روم، چه امری را از آیات و نشانه‌های خدا بر می‌شمرد؟
جواب :  گزینه 3) اختلاف رنگ و زبان انسان‌ها


سوال 2:   در کدام جنگ، مسلمانان به خاطر نافرمانی و اختلاف، گرفتار شکست شدند؟
جواب :  گزینه2) جنگ احد


سوال  3:  قرآن، ایجاد تفرقه‌های دینی را از نشانه‌های چه کسانی می‌داند؟
جواب : گزینه 1) مشرکان


سوال4 : هارون، از ترس چه امری با گوساله پرستی بنی‌اسرائیل برخورد نکرد؟
جواب : گزینه 3) ایجاد تفرقه میان قوم بنی‌اسرائیل


سوال5 : قرآن در آیه 54 سوره قصص، شیوه برخورد با بدی‌ها را چه می‌داند؟
جواب: گزینه3) نیکی کردن


لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 3 مرداد ماه 87

سوال1 :  آیه 51 سوره غافر بیانگر کدام موضوع است؟

جواب :  گزینه 3) نصرت پیامبران و مؤمنان، در دنیا و آخرت

 

سوال 2:   چه امری باعث نجات یوسف از زندان شد؟

جواب :  گزینه1) تعبیر خواب پادشاه

 

سوال  3:  خداوند، کدام یک از پیامبران را برای نجات از دشمنانش، به آسمان برد؟

جواب : گزینه 3) حضرت عیسی

 

سوال4 : راه دریافت نصرت الهی چیست؟

جواب : گزینه 2) صبر و پایداری

 

سوال5 : بر اساس آیه 4 سوره زلزال، چه کسی در قیامت شهادت می‌هد؟

جواب: گزینه3) زمین

 

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 27تیرماه 87

سوال1 :  از نظر قرآن، بهترین زنان چه کسانی هستند؟

جواب :  گزینه 3) زنان اهل اطاعت و ایمان

 

سوال 2:   قرآن، چه گروهی را صاحبان خرد معرفی کرده است؟

جواب :  گزینه 3) هر دو مورد

 

سوال  3:  کدام حیوان جرئت کرد به حضرت سلیمان بگوید: چیزی می‌دانم که تو نمی‌دانی؟

جواب : گزینه 1) هدهد

 

سوال4 : ماجرای کدام نامه در قرآن آمده است؟

جواب : گزینه 2) نامه حضرت سلیمان به بلقیس

 

سوال5 : مصداق آیه 61 سوره آل‌عمران، کدام یک از زنان تاریخ است؟

جواب: گزینه2) حضرت زهرا

 

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php

جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 21 تیر ماه
سوال1 : سفارش قرآن در مورد نحوه حضور در مسجد چیست؟

جواب : گزینه 2) زیبایی و آراستگیسوال 2: قرآن در آیه 7 سوره کهف، زینت‌های زمین را برای چه امری می‌داند؟

جواب : گزینه 1) آزمایش مردمسوال 3: قرآن در آیه 32 سوره اعراف، از چه امری انتقاد می‌کند؟

جواب : گزینه 2) حرام شمردن زینت‌ها


سوال4 : قرآن در آیه 43 سوره نجم، چه امری را به خداوند نسبت داده است؟

جواب : گزینه 3) هر دو مورد


سوال5 : بر اساس قرآن زینت دل انسان چیست؟

جواب: گزینه1) ایمان به خدا


لینک مسابقه : http://www.gharaati.ir/quiz/index.php
جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 13تیرماه
سوال1 : کدام یک از اولیای خدا برای ساخت یک سدّ دفاعی از مردم کمک خواست؟

جواب : گزینه 2) ذوالقرنینسوال 2: مراد قرآن از زنده بودن شهیدان چیست؟

جواب : گزینه 3) زنده بودن خود آنانسوال 3: خداوند در آیه 69 سوره نحل چه امری را مایه شفا معرفی می‌کند؟

جواب : گزینه 2) عسلسوال4 : در قرآن، آفریدن به چه کسی نسبت داده شده است؟

جواب : گزینه 3) هر دو موردسوال5 : در طواف خانه خدا، چه چیزی را باید داخل کرد؟

جواب: گزینه1) قبر حضرت اسماعیل


لینک مسابقه : http://www.gharaati.ir/quiz/index.php
پاسخ مسابقه درس هایی از قرآن
سوال ۱: خداوند در پاسخ به درخواست دیده شدن، در کجا تجلّی کرد؟

جواب: گزینه الف) کوه


سوال ۲: چه کسی مأمور شد با خضر همراهی کند؟

جواب: گزینه ب) حضرت موسی


سوال ۳: چه کسانی برای رفع عذاب، به حضرت موسی متوسّل شدند؟

جواب: گزینه ب) کافران لجوج


سوال ۴: چه چیزی چشمان حضرت یعقوب را شفا داد؟

جواب: گزینه ج) پیراهن حضرت یوسف


سوال ۵: حضرت موسی برای مبارزه با شرک چه چیزی را سوزاند؟

جواب: گزینه الف) گوساله‌ی طلایی سامری


آدرس مسابقه: http://www.gharaati.ir/quiz/index.php
جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 30خرداد ماه
سوال1 : قرآن در مورد خطر کدام نوع انحراف، در یک آیه سه مرتبه هشدار داده است؟

جواب : گزینه 1) انحراف فرهنگی

سوال 2: از نظر قرآن، ارزش هدایت یک فرد، برابر چه امری است؟

جواب : گزینه 3) هدایت همه‌ مردم

سوال 3: خداوند در آیه 90 سوره نحل، به چه امری فرمان می‌دهد؟

جواب : گزینه 3) هر دو مورد

سوال4 : خداوند در آیه 24 سوره اسراء، چه فرمانی به پیامبرش می‌دهد؟

جواب : گزینه 1) گشودن بال‌های محبت

سوال5 : برای نسل جوان امروز، چه امری در اولویت است؟

جواب: گزینه2) ازدواج

لینک مسابقه : http://www.gharaati.ir/quiz/index.php
جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 23 خرداد ماه
سوال1 : اصول کارهای هنری چیست؟

جواب : گزینه 1) زیبایی و ماندگاری


سوال 2: خداوند در آیه 17 سوره قمر، بر کدام ویژگی قرآن تأکید می‌ورزد؟

جواب : گزینه 3) آسان بودن قرآن


سوال 3: در امر آموزش، چه چیزی را باید تعلیم دهیم؟

جواب : گزینه 3) هر دو مورد


سوال4 : قرآن، تعداد اصحاب کهف را چند نفر بیان می‌کند؟

جواب : گزینه 3) ذکری از تعدادشان نمی‌کند


سوال5 : قرآن در آیه 188 سوره آل عمران چه کسانی را جهنمی می‌شمرد؟

جواب: گزینه2) کسانی که کاری انجام نداده‌اند، ولی دوست دارند ستایش شوند


لینک مسابقه : http://www.gharaati.ir/quiz/index.php
   1       2      >>