جواب سؤال روزانه تبیان سه شنبه 5 شهریور ماه

سوال): اولین شکل زیردریایی که از چوب ساخته شده بود و ظاهری مانند قایق داشت در چه سالی ساخته شد؟

 

جواب :  گزینه4) 1578

 

منبع : http://www.tebyan.com/index.aspx?pid=71290&KEYWORD=++%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c+

 

  

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1