جواب سؤال هفتگی تبیان شنبه 2 شهریور ماه

سوال : سه جنبه اصلی سواد رسانه ای کدامند؟

 

جواب :

سه جنبه سواد رسانه ای عبارتند از :

 

الف: ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای از منابع رسانه ای گوناگون

 

ب: آموزش مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی

 

ج: تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست.

 

منبع: http://tebyan.net/index.aspx?pid=55762&KEYWORD=+%22%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%22

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=2