جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 2 شهریور ماه

سوال): جمله ی زیر از کیست؟ "ما با اسرا عملی کردیم که هیچ کس با اسرای خودش آن عمل را نمی کند. ما مثل برادرهای خودمان با آنها عمل کردیم در صورتی که اسرایی که آنها از ما گرفتند، تحت شکنجه هستند. حتی وزیر نفت ما الان تحت شکنجه است"

 

جواب :  گزینه2) امام خمینی(ره)

 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=44441&KEYWORD=+%22%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%b1+%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%22"

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1