جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 31 مرداد ماه

سوال): نام آخرین نایب خاص امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغری چیست؟

 

جواب :  گزینه4) علی بن محمد سمری

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1