جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 28 مرداد ماه

سوال): در کدام کتاب آسمانی اسم امام زمان علیه السلام، قائم می باشد؟

 

جواب :  گزینه2) زبور 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=13272&KEYWORD=+%22%d8%b2%d8%a8%d9%88%d8%b1%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1