جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 27 مردادماه

سوال): روایت زیر از کیست؟ "چون برای او غیبتی طولانی خواهد بود و به خاطر لطف زیادی که به دوستانش دارد، به هر کس که او را با این لقب قائم بخواند عنایت ویژه ای خواهد داشت. و شایسته است که بنده فروتن در برابر سرورش که به او نظر لطف دارد، به هنگام بردن نام او قیام کند و از خدا تعجیل فرجش را بخواهد"

 

جواب :  گزینه3) امام صادق علیه السلام

 

منبع : http://www.deledarya.parsiblog.com/

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1