جواب سوالات مسابقه شماره 56 نسیم رضوان شنبه 26مرداد ماه

سوال1 : امام علی(ع) چه چیزی را نوعی عصمت می دانند؟

جواب :  گزینه1) دست نیافتن به گناه

سوال 2:   اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او ... . اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز، نمازى که خوانده ... است.

جواب :  گزینه3) باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند/ صحیح است..

 

سوال  3:  این کلام شریف از کدام بزرگوار می باشد: " هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال."

جواب : گزینه4) امام زمان(عج)

سوال4 : چند چیز وضو را باطل می کند؟

جواب : گزینه4) : هفت چیز وضو را باطل مى‏کند:1- بول. 2- غائط. 3- باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. 4- خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود. ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى‏شود. 5- چیزهایى که عقل را از بین مى‏برد، مانند دیوانگى و مستى و بیهوشى. 6- استحاضه زنان 7- کارى که براى آن باید غسل کرد مانند جنابت..

سوال5 : این کلام شریف از کدام بزرگوار است: " عطر، عسل، سواری و نگاه به سبزه شادی آفرین هستند."

جواب: گزینه 2) امام علی(ع)

لینک مسابقه :  http://www.nasimerezvan.com