جواب سوالات مسایقه بزرگ اینترنتی او خواهد آمدشنبه 26 مردا ماه

اینبار این مسابقه به صورت اینترنتی برگزار میگردد

برای دیدن جوابها به ادامه مطلب بروید

سوال1 :  کدامیک از آیات گویای اختصاص رهبری به رسول و اولولامر است؟     

جواب :  گزینه 4 ) سوره نسا ء آیه 83

سوال 2:   حضرا امیرالمونین (ع) در نهج البلاغه کدام گروه را از تباه شدگان می داند ؟

جواب :  گزینه 4 )موارد الف و ب

سوال  3:  آیه کریمه « الله اعلم حیث یجعل رسالته» ( انعام – 124) دلالت بر ............... دارد ؟

جواب : گزینه 1) انتخاب انبیا ء و اوصیاء الهی از جانب خدا

سوال4 : اینکه امام و ولی امر باید معصوم باشد از کدام ایه بر می آید ؟

جواب : گزینه 1) سوره نسا ء آیه 59

سوال5 : مفهوم کلمه « ولایت » چیست؟

جواب: گزینه 3) مدیریت شئون جامعه و حکومت .

سوال6 :  پیدایش مذهب و تفکر شیعی :

جواب :  گزینه 3) بر اساس رهنود های قرآنی و به وسیله شخص پیامبر اکرم (ص) بوده است.

سوال 7:   اعتقاد به نبوت برابر است با :

جواب :  گزینه 2) ایمان به آنچه پیامبر از آن خبر داده است

سوال  8:  چه کسی لقب « مهدی» را برای امام دوازدهم استفاده کرد ؟

جواب : گزینه 3) حضرت پیامبر اکرم (ص)

سوال9: بر طبق احادیث هر کس حضرت مهدی(عج) را انکار کند :

جواب : گزینه 1) کافر می شود  

سوال10: کدام آیه بشارت سروری مستضعفان بر روی زمین را داده است ؟

جواب: گزینه 3) سوره قصص آیه 5

سوال  11:  مهمترین عاملی که موجب پیدایش متمهدیان ( مدعیان مهدویت) در طول تاریخ شده است ؟

جواب : گزینه 4 ) سو ء استفاده از اعتقادات مردم 

سوال12: کتاب معروف شیخ صدوق در مورد مهدویت چیست؟

جواب : گزینه 3) کمال الدین      

سوال13: شناخت حضرت مهدی باعث .......... می شود؟

جواب: گزینه 4) همه موارد

سوال14: بر اساس روایات در چه زمانی حفظ دین از نگاه داشتن اتش در کف دست دشوار تر است؟

جواب: گزینه 2) غیبت کبری

سوال15:  غیبت حضرت ولی عصر(عج) یک امتحان الهی است ؛ این امتحان چه حکمتی دارد ؟

جواب :  گزینه 4) همه موارد

سوال 16:   در روایت « علی بن مهزیار» به چه چیزی اشاره شده است؟

جواب :  گزینه 3)محجوب بودن آن حضرت به سبب اعمال ماست .

سوال  17:  ادعا های دروغین در باره مهدویت :

جواب : گزینه 4) همه موارد

سوال18 : امام محمد تقی (ع) از حضرت مهدی (عج) با چه اوصافی یاد کرده است؟

جواب : گزینه 1) القائم بالحق المنتظر

سوال  19:  چرا رجعت ( بازگشت جمعی از مردگان به دنیا ) حتمی است ؟

جواب : گزینه 4) همه موارد

سوال20: چرا ظهور به تاخیر افتاده است ؟

جواب : گزینه 4) موارد الف و ب صحیح است .

لینک مسابقه :http://radio.irib.ir/maaref/form/main.php