جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 24مرداد ماه

سوال1 :  بر اساس روایات، پاداش اصلاح ذات البین چیست؟

جواب :  گزینه 3) ثواب شب قدر

سوال 2:   در فرهنگ اسلامی، برای اصلاح میان مردم، چه امری مجاز است؟

جواب :  گزینه3) هر دو مورد

سوال  3:  قرآن در آیه 108 سوره‌ انعام، از ناسزا گفتن به چه کسانی نهی کرده است؟

جواب : گزینه 2) بت‌پرستان

سوال4 : وظیفه مؤمنان به هنگام جنگ میان دو گروه مسلمان چیست؟

جواب : گزینه 3) مبارزه با گروه متجاوز

سوال5 : ارزش و جایگاه ماه رمضان به چیست؟

جواب: گزینه1) نزول قرآن در شب قدر

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php