جواب سوال سینما گلخانه دوشنبه 21 مرداد ماه

سوال): این بیت شعر سعدی به کدام آیه اشاره دارد ؟

تواضع سر رفعت اندازدت

تکبر به خاک اندر اندازدت

جواب :  گزینه4 ): سوره قصص آیه 83

1-      سوره قصص آیه 6

2-      سوره قصص آیه 55

3-      سوره قصص آیه72

4-      سوره قصص آیه 83

پاسخ  صحیح سوال را به صورت پیامک به شماره 20000331 و یا به تلفن ثابت 02177773320 ارسال فرمائید