جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 20 مرداد ماه

سوال): عبدالله موحد کشتی گیر نام آشنا و استثنایی کشورمان در المپیک 1968 مکزیکوسیتی به چه مدالی دست یافت؟

جواب :  گزینه2) مدال طلا

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=71752&KEYWORD=+%22%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af+%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1