۵۰۰۰ساعت اینترنت رایگان

سلام

به خاطر اعیاد شعبانیه وتولد سالار شهیدان امام حسین (ع)وتولد حضرت ابوالفضل5000ساعت

اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است....

لطفا"هر مشترک حداکثر 3 ساعت استفاده کند.تا به بقیه ای دوستان هم برسد!

این جایزه فقط تا 31مردادماه اعتبار دارد.

 

Username:kha3873 

Password:383amw645

شماره های اتصال:

9718118

8479000

زمان اتصال:3الی7 صبح