جواب سؤال روزانه تبیان سه شنبه 15 مرداد ماه

سوال) : کتاب "منتهی الآمال" باب زندگانی و قیام امام حسین علیه السلام تالیف کیست؟

جواب :  گزینه3) حاج شیخ عباس قمی

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=31509&KEYWORD=+%22%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1