جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 14 مردادماه

سوال) : براساس روایت امام صادق علیه السلام اولین گام برای دروغگو شدن چیست؟


جواب : گزینه1) انسان هر چه می شنود، نقل کند


لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1