جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه

سوال1 :  قرآن در آیه 22 سوره روم، چه امری را از آیات و نشانه‌های خدا بر می‌شمرد؟
جواب :  گزینه 3) اختلاف رنگ و زبان انسان‌ها


سوال 2:   در کدام جنگ، مسلمانان به خاطر نافرمانی و اختلاف، گرفتار شکست شدند؟
جواب :  گزینه2) جنگ احد


سوال  3:  قرآن، ایجاد تفرقه‌های دینی را از نشانه‌های چه کسانی می‌داند؟
جواب : گزینه 1) مشرکان


سوال4 : هارون، از ترس چه امری با گوساله پرستی بنی‌اسرائیل برخورد نکرد؟
جواب : گزینه 3) ایجاد تفرقه میان قوم بنی‌اسرائیل


سوال5 : قرآن در آیه 54 سوره قصص، شیوه برخورد با بدی‌ها را چه می‌داند؟
جواب: گزینه3) نیکی کردن


لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php