مسابقه عید مبعث سایت تبیان


سوال 1): نام مکانی که پیامبر به رسالت مبعث گردید؟ 
 جواب: گزینه4 ) ب و ج

سوال 2):  نعمتی که خداوند بخاطر آن بر انسانها منت گذاشته است؟
جواب: گزینه 4 ) همه موارد

سوال 3): کدام آیه از قرآن به بعثت اشاره مستقیم دارد؟
جواب: گزینه 2 ) آل عمران / 164

 

سوال 4): افضل اعمال شب مبعث چه عملی است؟
جواب: گزینه 2) زیارت امیرالمومنین

سوال 5): نام پیامبر اسلام در کتاب انجیل چیست؟
جواب: گزینه 3 ) فارقلیط

سوال 6): متناسب با سلیقه خود و با توجه به منابع معتبر یک حدیث یا روایت ( عربی یا فارسی ) از پیامبر اسلام نقل کنید ، توجه داشته باشید که این سوال جزء مسابقه است و عدم پاسخگویی به آن موجب کسر امتیاز شما در مسابقه خواهد شد.

جواب : )

 حضرت رسول (ص)
خداوند متعال فرمود: نمازهای پنج گانه را بر امت توواجب کردم و با خودپیمان بستم که هر کس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد، اورا به بهشت داخل نمایم ، و کسی که مراقب آنها نباشد من تعهدی نسبت به او ندارم .
قال الله تعالی : افترضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من حافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنة و من لم یحافظعلیهن فلا عهد له عندی


کنز العمال ، ج 7، ص ,279 حدیث 18872

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=71347