جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 7 مرداد ماه 87

سوال) : قیام «فَخ» در زمان کدام امام رُخ داد و شبیه کدام قیام تاریخی بود؟

 

جواب : 

 گزینه1) در زمان امام کاظم علیه السلام – قیام کربلا

 

 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=31771&KEYWORD=+%22%d9%81%d8%ae%22

http://tebyan.net/index.aspx?pid=30437&KEYWORD=+%22%d9%81%d8%ae%22

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1