جواب مسابقه شماره 110سایت نیازمندیها ( مشاغل ایران ) یکشنبه 6 مر

سؤال1: در کدام سوره از قرآن کریم احکام وضو بیان شده است؟

جواب: گزینه1) سوره مائده

 

سؤال2: معیار سنجش اعمال انسان در روز قیامت چیست ؟

جواب: گزینه3) حق

 

سؤال3: در سایت مشاغل ایران برای اینکه از بازاریاب مستقل به بازاریاب برنزی تبدیل شوید ، چه باید کرد؟

جواب: گزینه 2) فقط درج یک آگهی درآمد زا

 

سؤال4: سیستم عامل عبارت است از :

جواب: گزینه 2) نرم افزاری جهت کنترل و راهبری سخت افزار و نرم افزار های موجود در یک کامپیوتر

 

لینک مسابقه:http://www.mi118.com/match.aspx