جواب سؤال هفتگی تبیان شنبه 5 مرداد ماه 87

سوال : آنتاگونیست ویتامین چیست؟

جواب :

آنتاگونیست ویتامین(Vitamin antagonist)

ماده‌ای که از نظر ساختمانی مشابه یک ویتامین بوده و بدن آن را به جای ویتامین قبول می‌کند ، اما این ماده وظائف ویتامین را در بدن انجام نمی‌دهد. در صورت زیاد بودن این مواد در جیرهٔ غذائی ، عوارض کمبود ویتامین‌های مربوط ظاهر می‌شود.

.

منبع: http://www.aftab.ir/dictionaries/mean.php?id=54679

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=2