جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 3 مرداد ماه 87

سوال1 :  آیه 51 سوره غافر بیانگر کدام موضوع است؟

جواب :  گزینه 3) نصرت پیامبران و مؤمنان، در دنیا و آخرت

 

سوال 2:   چه امری باعث نجات یوسف از زندان شد؟

جواب :  گزینه1) تعبیر خواب پادشاه

 

سوال  3:  خداوند، کدام یک از پیامبران را برای نجات از دشمنانش، به آسمان برد؟

جواب : گزینه 3) حضرت عیسی

 

سوال4 : راه دریافت نصرت الهی چیست؟

جواب : گزینه 2) صبر و پایداری

 

سوال5 : بر اساس آیه 4 سوره زلزال، چه کسی در قیامت شهادت می‌هد؟

جواب: گزینه3) زمین

 

لینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php