جواب سؤال روزانه تبیان چهارشنبه 2 مرداد ماه 87

سوال) : این حدیث از کیست؟ کسی که خود رأی باشد، دچار هلاکت می شود و کسی که با مردمان مشورت کند، در عقل آنان شریک می گردد. (برای یافتن پاسخ به مطالب بخش دین و اندیشه مراجعه کنید

 

 

جواب :  گزینه2) علی علیه السلام

 

 

منبع :http://www.porsojoo.com/fa/node/72610

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1