جواب سؤال روزانه تبیان سه شنبه 1 مرداد ماه 87

سوال) : بزرگترین دستاورد منجم بزرگ انگلیسی، فردریک هرشل، چه بوده است؟

 

جواب :  گزینه3) کشف اورانوس

 

 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=66879&KEYWORD=+%22%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3%22

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1