جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 30 تیر ماه 87

سوال) : خاصیت ضد سرطانی کدامیک از سبزیجات زیر، در حالت پخته بیشتر از خام آن است؟

 

 

جواب :  گزینه3) هویج و گوجه فرنگی

 

 

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=851&consultationID=494123

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1