جواب مسابقه شماره 106سایت نیازمندیها ( مشاغل ایران ) شنبه 29 تیر

سؤال1: طبق آیه شریفه 125سوره بقره ، مقام این پیامبر در مسجدالحرام جایگاه نماز است

جواب: گزینه3) حضرت ابراهیم(ع)

 

سؤال2: شهرت شهریار در سرودن چه نوع شعر است ؟

جواب: گزینه1) غزل

 

سؤال3: در خصوص تغییر رتبه یک بازاریاب کدام جمله صحیح است ؟

جواب: گزینه 1) تغییر رتبه فقط با درج آگهی درآمد زا امکان پذیر است

 

سؤال4: در هنگام خرید یک کامپیوتر به مشخصات کدام قطعه باید توجه داشت ؟

جواب: گزینه 4) همه موارد

لینک مسابقه: http://www.mi118.com/Index.aspx